درخواست همکاری با موسسه افق آینده پژوهی راهبردی 

پژوهشگران و کارشناسان واجد شرایط می توانند از طریق تکمیل  فرم همکاری، درخواست خود را برای مؤسسه ارسال نمایند تا بعد از بررسی، هماهنگی های لازم جهت شروع همکاری با مؤسسه انجام شود .

لطفا بعد از دانلود فرم درخواست و پرینت گرفتن آن تمامی موارد را تکمیل کنید و فرم را مجدد از طریق اسکن به ایمیل مؤسسه به نشانی info@iran-futures.org ارسال نمائید .

درخواست همکاری با موسسه افق آینده پژوهی راهبردی

شرایط عمومی:

  • دانش آموخته یا دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری
  • رشته ­های آینده پژوهی/ مهندسی صنایع/ جامعه شناسی سیاسی/سیاست گذاری عمومی/سیاست گذاری فرهنگی و رسانه ای
  • دارای رزومه پژوهشی و توانمند در تحلیل، تألیف و تدوین گزارش های راهبردی
  • توانمند در کاربست روش ­های تحقیق علمی در سیستم ­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی
  • آشنایی به یک زبان خارجی

شرایط اختصاصی:

  • آشنا به روش ­های کیفی پژوهش برای رشته ­های جامعه شناسی/ روابط بین الملل.
  • آشنا به نرم افزارهای پژوهش کیفی مانند Nvivo و Atlas و …
  • آشنا به روش­ های کمی پژوهش برای رشته­ های آینده ­پژوهی/ تحقیق در عملیات/ مهندسی صنایع.
  • آشنایی به نرم افزارهای پژوهش آماری وکمی مانند SPSS، LISREL یا MATLAB و یا نرم افزارهای حوزه تحقیق در عملیات و مهندسی صنایع.
  • مسلط به برخی نرم افزار های مورد استفاده در آینده پژوهی