وبلاگ – شبکه کلاسیک

جلد ماهنامه 85

ماهنامه شماره ۸۵

بدون دیدگاه
کلام نخست ( ماهنامه شماره ۸۵) سرمقاله این شماره، به مطالعه پیرامون اعتراضات اخیر می پردازد. بررسی و توصیف اعتراضات و معترضین و ارائه معیارهایی برای شناخت وضع موجود، از…
کاور ماهنامه 84

ماهنامه شماره ۸۴

بدون دیدگاه
کلام نخست ( ماهنامه شماره ۸۴) سرمقاله این شماره از ماهنامه نامه آینده پژوهی به بررسی کارنامه دولت سیزدهم در یک سالگی آن و نیز ارائه گزینه های سیاستی به…
کاور ماهنامه 83

ماهنامه شماره ۸۳

بدون دیدگاه
کلام نخست ( ماهنامه شماره ۸۳) سرمقاله این شماره از ماهنامه نامه آینده پژوهی به بحث پیرامون روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان می پردازد. روند روابط ا سیاسی دو…
کاور ماهنامه 82

ماهنامه شماره ۸۲

بدون دیدگاه
کلام نخست ( ماهنامه شماره ۸۲) اولین شماره ماهنامه نامه آینده پژوهی در قرن جدید شامل مقالاتی متنوع در حوزه های داخلی و خارجی تقدیم مخاطبان می گردد. سرمقاله این…
کاور ماهنامه 81

ماهنامه شماره ۸۱

بدون دیدگاه
کلام نخست ( ماهنامه شماره ۸۱) ماهنامه آینده پژوهی حاضر با سرمقاله ای پیرامون مذاکرات هسته ای آغاز می شود. در این یادداشت، ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات،…
کاور ماهنامه 80

ماهنامه شماره ۸۰

بدون دیدگاه
کلام نخست ( ماهنامه شماره ۸۰) هشتادمین شماره ماهنامه نامه آینده پژوهی با مقالات متنوع در حوزه داخلی، خارجی و روش های آینده پژوهی منتشر گردیده است. سرمقاله این شماره…
کاور ماهنامه شماره 79

ماهنامه شماره ۷۹

بدون دیدگاه
کلام نخست ( ماهنامه شماره ۷۹) سرمقاله این شماره از ماهنامه نامه آینده پژوهی، به بررسی پیرامون انتخابات پارلمانی عراق و نسبت آن با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. انتخابات…