ماهنامه نامه آینده پژوهی

ماهنامه تخصصی شماره ۶۹ ( موسسه افق آینده پژوهی راهبردی ) کلام نخست از مهمترین رویدادهای سال جدید شمسی، ناآرامی ها و اعتراضات گسترده مردم ایالات متحده آمریکا در واکنش به قتل جُرج فلوید سیاه پوست بوده است. این بحران در کنار بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا در آخرین سالِ دور اول...
فهرست