ماهنامه نامه آینده پژوهی

ماهنامه تخصصی شماره ۶۴ ( موسسه افق آینده پژوهی راهبردی ) کلام نخست زمان زیادی از حوادث آبان ماه نگذشته بود که ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، پاسخ نظامی سپاه پاسداران انقالب اسلامی، تشییع میلیونی شهدای حادثه تروریستی فرودگاه بغداد و سقوط هواپیمای اوکراینی، همه را غافلگیر کرد. اگر غرب آسیا را همانند یک...
فهرست