ماهنامه نامه آینده پژوهی

ماهنامه تخصصی شماره ۴۵ ( موسسه افق آینده پژوهی راهبردی ) سرمقاله مروری بر پروژه های انتخاباتی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی (با رویکرد انتقادی) اکنون که به حمدالله انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با مشارکت گسترده ملت در  ۲۹ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد، سرمقاله این شماره از ماهنامه «نامه آینده پژوهی» ضمن مروری بر...
فهرست