ماهنامه نامه آینده پژوهی

ماهنامه تخصصی شماره ۴۷ ( موسسه افق آینده پژوهی راهبردی ) سرمقاله تغییر ساختار امنیت داخلی در عربستان (امنیت داخلی پرآشوب در دهه آینده)  صدور فرمان پادشاه عربستان برای تشکیل یک سرویس امنیتی جدید با عنوان « مدیریت امنیت دولتی » پرسش های زیادی درباره چرایی این تصمیم درپی داشته است. این اقدام که همزمان...
فهرست