کتاب

آموزه ها و آزموده های آینده پژوهی عبدالرحیم پدرام مهدی احمدیان     سرشناسه: عبدالرحیم پدرام،۱۳۶۰- عنوان و نام پدیدآورنده: آموزه‌ها و آزموده‌های آینده‌پژوهی/ عبدالرحیم پدرام، مهدی احمدیان مشخصات نشر: تهران، مؤسسه افق راهبردي، ۱۳۹۴. مشخصات ظاهري: ۲۴۵ص. مصور وضعيت فهرست­نويسي: فيپا یادداشت: کتابنامه:ص.]۲۴۳[- ۲۴۵. موضوع: آینده‌پژوهی شناسه افزوده: احمدیان، مهدی، ۱۳۶۵- رده‎بندی کنگره: ۱۳۹۴...
فهرست