گزینه های راهبردی آمریکا در جهان آشوبناک

0

عنوان: گزینه های راهبردی آمریکا در جهان آشوبناک

مترجم: سید عبدالمجید زواری

ناشر: اندیشکده روابط بین الملل

gozinehaye-rahbordi-1-428x600

کتاب گزینه های راهبردی آمریکا در جهان آشوبناک از جمله اسنادی است که اندیشکده رند در سال ۲۰۱۵ به مناسبت پنجاه هشتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کرده است. در این سند که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، اندیشکده رند با ترسیم مسائل نظام جهانی در مناطق مختلف، این موضوع را مطرح می کند که اگرچه امروزه آمریکا با هیچ تهدید مستقیمی روبه رو نیست، اما رهبران کاخ سفید موج گسترده و متنوعی از چالش ها را پیش رو دارند که اقتدار و رهبری جهانی این کشور را به چالش کشیده است و رئیس جمهور آینده آمریکا ناگزیر باید راهکارهای موئثری برای آنها پیش بینی کند. بدین ترتیب کتاب “گزینه های راهبردی آمریکا در جهان آشوبناک” با بررسی عناصر موئثر بر سیاست خارجی، لزوم بازنگری راهبردی در تدوین سیاست خارجی را متذکر شده و در ادامه راهبردهای پیشنهادی اندیشکده رند برای مهمترین مسائل پیش روی دولت بعدی آمریکا را مورد بررسی قرار داده است. با این حال با توجه به اهمیت و نقش این اندیشکده در جهت دهی سیاست های کلان واشنگتن، می توان این کتاب را توصیه ها و به عبارت بهتر دستور العمل های این موسسه برای رئیس جمهور آینده آمریکا قلمداد کرد.

این کتاب در ده فصل تنظیم شده است

فصل اول: که به بیان معرفی پروژه و اهمیت بازنگری در راهبردهای کلان آمریکا می پردازد.

فصل دوم: با عنوان اقتصاد جهانی به این موضوع می پردازد که اگرچه آمریکا حداقل برای دو دهه دیگر برتری خود را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان حفظ خواهد کرد، اما با توجه به رشد شتابان اقتصاد چین، پیشنهادهایی را برای چگونگی مواجهه با این کشور مطرح شده است.

فصل سوم: با عنوان دفاع ملی چگونگی وضعیت بخش های مختلف نیروهای نظامی آمریکا، را به لحاظ بودجه، تعداد نیروها، اولویت های سرمایه گذاری، پیمان های منطقه ای، قوای هسته ای، پیمان های دفاعی و تعداد و ماموریت نیروها و پایگاه های مختلف آمریکا در مناطق مختلف جهان بررسی می کند.

فصل چهارم: با عنوان مبارزه با تروریسم به بررسی مسائلی از این قبیل می پردازد که مبارزه تاکتیکی با تروریسم کارآمدتر است یا مبارزه استراتژیک؟ برای شکست دادن داعش چه چیزهایی مورد نیاز است؟ و چگونه شرکا یا دشمنان خود را برای مبارزه با ترورییسم انتخاب کنیم؟

فصل پنجم: با عنوان امنیت سایبری به بررسی نقاط ضعف و آسیب پذیری آمریکا در زمینه تهدیدهای سایبری، می پردازد.

فصل ششم: با عنوان تغییرات آب و هوایی ضمن طرح وضعیت بغرنج جهانی در این زمینه به طرح این مساله کلی می‌پردازد که آمریکا یا باید به عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه وارد شده و در زمینه قانون گذاری اقدام کند و یا اینکه در چارچوب همکاری های بین المللی به تفاهم نامه ها و پیمان های بین المللی که دیگر کشورها وضع کرده اند باید تن بدهد.

فصل هفتم: با عنوان اروپا به بررسی مهمترین مسالیل واشنگتن در قاره سبز از جمله چگونگی مواجهه با قدرت نفوذ روسیه، سرنوشت اوکراین و پیامدهای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا پرداخته شده است.

در فصل هشتم با عنوان شرق آسیا هم چگونگی تعامل یا تقابل با چین و کره شمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل نهم نیز با عنوان غرب آسیا و آسیای جنوبی، مسائلی همچون پایان دادن به جنگ در سوریه، توافق اعراب و اسرائیل و ادامه حضور یا خروج نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دهم نیز با عنوان بازنگری استراتژی ملی آمریکا، ضمن لزوم بازآموزی درس های حوادث سالهای اخیر، اینگونه نتیجه گیری می شود که آمریکا باید با توسعه هنجارهای جدید در حوزه هایی همچون فضای سایبر و تغییرات آب و هوایی، رهبری خود بر جهان را حفظ کند.

علاقه مندان می توانند این کتاب را از اندیشکده روابط بین الملل تهیه فرمایند.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.