کاربست آینده نگاری راهبردی در دولت

0

کتاب «کاربست آینده نگاری راهبردی در دولت» درباره به کارگیری آینده نگاری راهبردی در تصمیم گیری عمومی دولت های کشورهای فنلاند، سنگاپور و اتحادیه اروپا بحث می کند.

افق آینده پژوهی راهبردی– این کتاب با عنوان‌ اصلی «Practising strategic foresight in government» نوشته کوواسا تئومو (Kuosa Tuomo) است که توسط آقایان محسن کشاورز ترک و مصطفی کشاورز ترک ترجمه شده و موسسه افق آینده پژوهی راهبردی آن را به چاپ رسانیده است.

مؤلف: کوواسا تئومو 

مترجمان: محسن کشاورز ترک و مصطفی کشاورز ترک

ناشر: مؤسسه افق آینده­ پژوهی راهبردی

ترجمه‌ای از: Practising strategic foresight in government

نوبت چاپ: اول/ 1394

بها: 180 هزار ریال

آینده نگاری راهبردی درباره درک چشم انداز کلی از موقعیتی خاص و گزینه های پیش روی تصمیم گیران در آن موقعیت و مرتبط با آینده نگاری مسایل راهبردی است.

به عبارت دیگر آینده نگاری راهبردی فرایندی است برای افزایش توانایی های فردی و سازمانی به منظور درک فرصت ها و تهدیدهای در حال ظهور، عناصر وابسته ی مسیر، پیشران ها، محرک ها، منابع و علت و معلول ها، که با تصمیمات بدیل مرتبط هستند؛ تصمیمات بدیلی که فضای مسیرهای آینده های ممکن، باورپذیر، محتمل و مرجح را شکل می دهند تا تصمیمات مرتبط با برنامه ریزی های راهبردی و عمومی سازمان و مرتبط با ابزارهای دستیابی به اهداف بلند مدت، بتوانند با آگاهی و آمادگی بهتر اتخاذ شوند.کاربست

کتاب «کاربست آینده نگاری راهبردی در دولت» درباره به کارگیری آینده نگاری راهبردی در تصمیم گیری عمومی دولت های کشورهای مدنظر بحث می کند و تلاش دارد به سوالات زیر پاسخ دهد:

– چه اقداماتی می توان برای قوی تر ساختن ارتباط بین آینده نگاری و تصمیم گیری صورت داد؟

– چگونه می توانیم نظام های آینده نگاری خود را به منظور پاسخ گویی بهتر به نیازهای تصمیم گیری عمومی توسعه دهیم؟

کتاب در ۴ فصل کلی تنظیم شده است. فصل اول به بیان کلیاتی در زمینه آینده نگاری راهبردی می پردازد. فصل دوم جایگاه آینده نگاری راهبردی در سیاست های عمومی  کشور فنلاند، کشور سنگاپور و اتحادیه اروپا را مورد امعان نظر قرار می دهد، فصل سوم مجموعه ای از مصاحبه هاست و در نهایت فصل چهارم شامل دو مقاله ی چاپ شده در نشریه فیوچرز است.

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.