واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان آمریکا (2008 – 1945)

0

عنوان کتاب: فلسفه و آینده نگری

نویسنده: دکتر رضا داوری اردکانی

ناشر: انتشارات سخن

نوبت چاپ: 1392

قیمت: 150000 ریال

qsazasxazasxaz

فهرست

بخش اول: فناوری و فرآیند انتقال آن

مقدمه

فصل اول: فناوری و گونه شناسی آن

فصل دوم: انتقال فناوری

بخش دوم: آمریکا و کنترل انتقال فناوری در دوره جنگ سرد

مقدمه

فصل سوم: جایگاه فناوری و الگوی انتقال آن در چارچوب استراتژی کلان امنیتی آمریکا

فصل چهارک: انحصار- تسلط هسته ای آمریکا؛ مقدمه ای بر شکل گیری سیاست کنترل صدور فناوری

فصل پنجم: تابوگرایی هسته ای؛ مقدمه ای بر شکل گیری رژیم بین المللی منع اشاعه هسته ای

فصل ششم: تنش زدایی بر محور سیاست کنترل صدور فناوری

فصل هفتم: کنترل های راهبردی بر جریان صدور فناوری در بستر ستیز بزرگ

بخش سوم: آمریکا و رویکرد کنترل انتقال فناوری بعد از جنگ سرد

مقدمه

فصل هشتم: بوش، سیاست کنترل صدور فناوری بر مبنای استراتژی دفاع منطقه ای

فصل نهم: کلینتون؛ کنترل صدور فناوری بر مبنای اصل پیشبرد دموکراسی

بخش چهارم: سیاست کنترل صدور فناوری بر محور مبارزه با تروریسم

مقدمه

فصل دهم: قرن 21 و چالش های نوین امنیتی؛ از سناریوپردازی تحلیلگران تا سیاست های عملی کابینه نوپا

فصل یازدهم: یازده سپتامبر 2001؛ از جنگ علیه تروریسم به سوی رویارویی با اشاعه توانمندی های کشتار جمعی

فصل دوازدهم: پیگیری سیاست منع اشاعه فناوری بر مبنای چندجانبه گرایی نسبی

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

  • کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.