نقشه ایالات متحده برای ایجاد شبکه مسلمانان میانه رو

0

عنوان کتاب: نقشه ایالات متحده برای ایجاد شبکه مسلمانان میانه رو: مصداقی از حرکت به سوی جنگ های نرم

برگردان: سولماز صدفی

ناشر: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

نوبت چاپ: 1387

qscwdvefbrgn

گزارش “نقشه ایالات متحده برای ایجاد شبکه مسلمانان میانه رو: مصداقی از حرکت به سوی جنگ های نرم” ، در سال 2007 و از سویاندیشگاه رند تهیه شده است. 

نویسندگان این گزارش با انتقاد تلویحی از سیاست های جاری آمریکا در مبارزه با تروریسم و راهبردهای جدید در ارتباط با جهان اسلام و به ویژه خاورمیانه، پیشنهادی را ارایه می کنندکه در محور اصلی آن تقویت مسلمانان میانه رو در برابر مسلمانان بنیادگرا است. در واقع ارایه چنین پیشنهادهایی و در کل احساس نیاز آمریکا به یک راهبرد کارآمدتر، ناشی از اقدامات گروه های مسلمان بنیادگرا است که امنیت این کشور  را تهدید می کند؛ گروه هایی که مقاومت در برابر آن ها با روش های نظامی و امنیتی به هیچ وجه موفقیت امیز نبوده است. 

در این گزارش مسلمانان بنیادگرا تنها با شاخص خشونت تعریف می شوند و مسلمانان میانه رو آن هایی هستند که به ارزش های دیپلماتیک مانند اعتقاد به کثرت گرایی، برابری جنسیتی، حقوق بشر، و قوانین مبتنی بر منابع غیر دینی متعهد باشند. 

فهرست 

پیش گفتار

یافته های کلیدی

خلاصه ای برای مدیران ارشد

مقدمه

  1. ضرورت و راه حل مبارزه با مسلمانان بنیادگرا 
  2. تجربه جنگ سرد 
  3. شباهت ها و تفاوت های بین جنگ سرد و چالش های کنونی در جهان اسلام 
  4. راهبردهای جاری ایالات متحده برای ایجاد رابطه با جهان اسلام 
  5. نقشه راه برای ساخت شبکه های میانه رو در جهان اسلام 
  6. نتیجه گیری و پیشنهادات
  7. تاثیرات دفاعی فعلی و آتی موضوع برای ایران 
  8. فهرست منابع
  9. اختصارات

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

  • کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.