فهم آینده

0

عنوان: فهم آینده

تالیف: آدام گردون

مترجم: دکتر طیبه واعظی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی

129+87961

فهرست:

مقدمه

فصل اول: شناسایی اهداف پیش بینی

فصل دوم: کیفیت اطلاعات: داده ها تا چه اندازه متغیر هستند؟

فصل سوم: دام های جانبداری: چگونه و چرا تفسیرها را به هم می بافیم؟

فصل چهارم: روح زمانه و ادراک: چرا نمی توانیم از طرز فکر و عقایدمان بگریزیم؟

فصل پنجم: نیروی برخاسته از نفع مصرف کننده: مصرف کنندگان چگونه می توانند تغییر را ایجاد کنند یا جلوی آن را بگیرند؟

فصل ششم: عوامل پیش برنده، عوامل بازدارنده و روندها

فصل هفتم: محدودیت های پیش بینی کمی

فصل هشتم: چشم انداز سیستمی در پیش بینی

فصل نهم: آینده های جایگزین: چرا درستی نسبی یک پیش بینی بهتر از اشتباه بودن مطلق آن است؟

فصل دهم: پالایش کردن پیش بینی

فصل یازدهم: پرسش هایی که درباره هر پیش بینی طرح می شود

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

 

کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.