طراحی الگوی آینده ‏پژوهانه اسناد سیاست‏ گذاری فناوری انقلاب اسلامی

0

توجه به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی به مثابه ابزاری کارآمد در دست رهبران، مدیران و سیاست‏گذاران محسوب می‏ شود که آینده­ پژوهی به این شاخصه‏ ها توجه­ ویژه دارد.

چکیده

افق آینده‌پژوهی راهبردی/ آینده‌پژوهی با رویکرد مبتنی بر ساخت آینده، سعی دارد در بسترهای مهمی هم‏چون؛ حوزه­ های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و علم و فن‌آوری توان انتخاب آگاهانه، برنامه‌ریزی فراگیر و تعامل هوشیارانه با دنیای آشوبناک و پیچیده آینده را ارتقاء دهد.‌ توجه به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی به مثابه ابزاری کارآمد در دست رهبران، مدیران و سیاست‏گذاران محسوب می‏ شود که آینده­ پژوهی به این شاخصه‏ ها توجه­ ویژه دارد. امروزه الگوهای تدوین اسناد سیاست‏ گذاری فناوری برگرفته از برساخت‏ های مادی بشر؛ عموماً در گردونه آزمون و خطا تکامل می‏ یابند. این رویکرد؛ گاه خسارات جبران­ ناپذیری را بر پیکره جوامع  وارد می‏ نماید. اسناد سیاست‏ گذاری فناوری‏ به­ عنوان محرک اصلی جوامع باید از معیارها و ارز‏ش­ های دینی، اعتقادی و انقلابی حاکم بر جوامع پیروی کند. ارائه الگوی مناسب به­ منظور تدوین اسناد سیاست­ گذاری فناوری مبتنی بر اعتقادات و ارز‏ش­ های دینی- انقلابی و آموزه­ های ناب و ارزشمند اسلام در کنار رویکردهای آینده‏ پژوهانه، راهکاری مناسب در راستای پاسخگویی به این نیاز اساسی جوامع خواهد بود. در مقاله پیش­روی، الگوی پیشنهاد شده ابتدا برای ایران به­ عنوان اولین خواستگاه انقلاب اسلامی ارائه داده می‏ شود. از طرفی با توجه به هم‏گرایی کشورهای مسلمان حول مبانی و ارزش‏ های انقلاب اسلامی و آغاز جنبش صدرو انقلاب به جهانیان، الگوی پیشنهادی این قابلیت را خواهد داشته که به سایر کشورهای اسلامی نیز تسری یابد. تحقیق ماهیتاً کیفی بوده و از روش تحلیل اسناد با رویکرد استنباطی بهره می­ گیرد. پیشینه تحقیق متکی براسناد حوزه سیاست‏ گذاری فناوری کشور است و برای حصول نتایج بهتر، از روش استنتاجی استفاده شده است. هم‏چنین مطالعه استنباطی تحقیق بیشتر بر روی منابعی است که فرآیند سیاست‏ گذاری را معطوف به داشته‏ های دینی و انقلابی کرده است. در این راستا ابتدا منابع جمع‌آوری و مطالعه شد؛ سپس داده‌ها استخراج، طبقه‌بندی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در آخر الگوی سیاست­ گذاری فناوری انقلاب اسلامی مبتنی بر رویکرد آینده­پژوهی پیشنهاد و ارایه گردید.

نویسندگان:

سعید خزایی: عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

 امیرهوشنگ حیدری: دانشجوی دکتری آینده ‏پژوهی دانشگاه بین‏ المللی امام خمینی(ره)

عین اله کشاورز ترک: عضو هیأت علمی (استادیار آینده ‏پژوهی) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پژوهشنامه انقلاب اسلامی – دوره 5، شماره 14، بهار 1394.

دسترسی به متن کامل مقاله

منبع فارس

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.