شگفتی های اجتناب ناپذیر

0

عنوان: شگفتی های اجتناب ناپذیر

ترجمه: مسعود منزوی

ناشر: مرکز آینده پژوهی دفاعی

nmghfdgguihiolkpolkjnhbgvfctrd

فهرست:

چکیده

فصل اول:شگفتی های اجتناب ناپذیر

فصل دوم: دنیایی با شمار بالای سالمندان 

فصل سوم: سیل بزرگ جمعیت

فصل چهارم: بازگشت شکوفایی اقتصادی بلند مدت 

فصل پنجم: نظم کاملاً جدید جهانی 

فصل ششم: کاتولوگ بی نظمی 

فصل هفتم: خط شکنی ها از طریق علم و فناوری

فصل هشتم: دنیای تمیزتر، مرگبارتر

فصل نهم: راهبردهای اجتنناب ناپذیر

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.