شوک آینده

0

عنوان: شوک آینده

تالیف: آلوین تافلر

ترجمه: حشمت الله کامرانی

ناشر: نشر نو

lkjhgfdsaiuouyt546

فهرست:

فصل نخست: هشتصدمین دور زندگی

فصل دوم: جریان پرشتاب تغییر

فصل سوم: آهنگ زندگی

فصل چهارم: چیزها: جامعه دورافکن

فصل پنجم: مکانها: خانه به دوشان جدید

فصل ششم: مردم: انسان مدولی

فصل هفتم: سازمان های: مورد سالاری آینده

فصل هشتم: اطلاعات: تصویر متحرک

فصل نهم: مسیر علمی

فصل دهم: تجربه سازان

فصل یازدهم: خانواده گسسته

فصل دوازدهم: ریشه های بیش گزینی

فصل سیزدهم: ازدیاد خرده کیشها

فصل چهاردهم: تنوع سبک های زندگی

فصل پانزدهم: شوک آینده: جنبه جسمانی

فصل شانزدهم: شوک آینده: جنبه روانی

فصل هفدهم: مواجهه با آینده

فصل هجدهم: آموزش و پرورش در زمان آینده

فصل نوزدهم: رام کردن تکنولوژی

فصل بیستم: تدبیر آینده گرایی اجتماعی

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.