راهنمای تدوین چشم انداز

0

عنوان: راهنمای تدوین چشم انداز

تالیف: فرزانه میرشاه ولایتی

ناشر: مرکز آینده پژوهی دفاعی

jkhujhgjgghghhfhgf

فهرست:

مقدمه

فصل اول: مفهوم چشم انداز

فصل دوم: ضرورت چشم انداز

فصل سوم: ارزش ها و چشم انداز

فصل چهارم: تفاوت چشم انداز با هدف، ماموریت و راهبرد

فصل پنجم: مکاتب چشم انداز

فصل ششم: مدیریت چشم انداز آفرین

فصل هفتم: روش شناسی تدوین چشم انداز

ضمیمه شماره 1: تجسم آینده به وسیله فیلم

ضمیمه شماره 2: نمونه هایی از چشم انداز

منابع

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.