جستجوی نفت و گاز در آب های دوردست

0

 

برق رسانی به تاسیسات نفتی در زیر دریا و پالایش نفت و گاز در بستر دریا نیازمند تکنولوژی های جدیدی است

افق آینده‌پژوهی راهبردی:  به عقیده صاحب نظران صنعت نفت و گاز، در شرایطی که ذخایر شناخته شده و مورد استخراج نفت و گاز دیگر توان تولید نفت و گاز کافی را ندارند و ادامه استخراج نفت در آنها از نظر اقتصادی توجیه پذیر نخواهد بود، بهترین گزینه پیش روی شرکت های نفتی، توجه ویژه به منابع نفت و گاز در آب های دوردست خواهد بود که البته نیازمند تکنولوژی های پیشرفته ای است که باید توسط شرکت های دانش بنیان ساخته شوند.

دسترسی به متن کامل

منبع: همشهری اقتصاد، شماره 39، اردیبهشت 96

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.