تلخیص کتاب های آینده پژوهی (2)/ راهنمای برنامه ریزی سناریویی

0

پایه و اساس کتاب راهنمای برنامه ریزی سناریویی، بینش و تجربه کسب شده از کمک به شرکت ها و سازمان های دیگر در اقصی نقاط جهان برای اتخاذ تصمیم های راهبردی عمده با استفاده از سناریوهاست و نویسندگان آن تلاش می کنند از طریق  این کتاب افراد ره نگاشت و نقشه راهی برای خلق سناریو مؤثر داشته باشند.

 

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی/ سید عبدالمجید زواری: کتاب “راهنمای برنامه‌ریزی سناریویی” برای مدیرانی که خواهان به کارگیری موئثرتر سناریوها برای کمک به سازمان های خود هستند بیشترین منافع را به همراه می آورد. این کتاب برای مدیرانی نوشته شده که با مجموعه ای از مشکلات در توسعه و کاربرد سناریوها در سازمان های خود روبه رو می شوند و خواهان پی بردن به این نکته هستند که “چه کاری باید انجام دهم؟” در نتیجه، هدف ما از نوشتن این کتاب آن است که افراد ره نگاشت و نقشه راهی برای خلق سناریوهای موئثر داشته باشند. هدف این کتاب راهنمایی آنها در مسیر دشواری های به کارگیری سناریوها در راهبردسازی، برنامه ریزی و سامانه های تصمیم گیری و مهم تر از همه کمک به درک تغییرات مورد نیاز در سیستم برنامه ریزی راهبردی سازمان و فرهنگ به منظور دستیابی به حداکثر سود و منفعت است. پایه و اساس این کتاب، بینش و تجربه کسب شده از کمک به شرکت ها و سازمان های دیگر در اقصی نقاط جهان برای اتخاذ تصمیم های راهبردی عمده با استفاده از سناریوها است.

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.