تلخیص کتاب های آینده پژوهی (14) حس ششم؛ تشدید یادگیری سازمانی با به کارگیری سناریوها

0

در این کتاب برای توضیح و شفاف سازی مفاهیم از مثال‌های واقعی مربوط به شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف استفاده شده است.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی  فاطمه زهرا گیلانی نژاد *تمرکز این کتاب و برنامه‌ریزی سناریویی، بر افزایش توان مندی و قابلیت سازمان‌ها در درک مسائل جاری محیط های کسب‌و‌کار، تفکر در مورد معنای آن‌ها برای سازمان‌ و اقدام بر اساس این دانش جدید است. ما به یادگیری سازمانی انطباق‌پذیر نیاز داریم. این مهارت، مزیت رقابتی نهایی را موجب می‌شود و اکثر منابع مزیت رقابتی معمول را می‌توان به این توان مندی پایه ارجاع داد.

دسترسی به متن کامل

1111

دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.