تحلیل سناریو/مطالعه ترکیبی و راهنمای اجرا در نیروی هوایی آمریکا

0

عنوان: تحلیل سناریو/مطالعه ترکیبی و راهنمای اجرا در نیروی هوایی آمریکا

ترجمه: مسعود منزوی

ناشر: مرکز آینده پژوهی دفاعی

jmnbngfvcdxzs

فهرست:

چکیده

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: روش شناسی

فصل سوم: مرور منابع ترکیبی روش تحلیل سناریو

فصل چهارم: مدل ترکیبی و به کارگیری آن در نیروی هوایی

پیوست الف: مقایسه گام های روش تحلیل سناریو

پیوست ب: راهنمای اجرای تحلیل سناریو نیروی هوایی آمریکا

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.