بررسی وضعیت منابع آبی جموری اسلامی ایران در 5 سال آینده

0

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی / صفدر نیازی شهرکی*  آب، عنصری بسیار حیاتی است که حدود چهار پنجم کره زمین را تشکیل داده و زندگی تمام موجودات به آن وابسته است. از طرفی، میزان آب شیرین بسیار بسیار کم تر از کل آب های موجود است و میزان آن 5/2 در ده هزار آب های موجود است.

کشور ایران با بارشی معادل یک سوم متوسط بارش دنیا و  یک دوم  متوسط بارش آسیا در یک منطقه خشک و کم‌ آب قرار دارد. میزان سرانه آب، سالانه از 5500 متر مکعب در سال 1355 به میزان 1700 متر مکعب در سال 1385 رسیده و با توجه به محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارش، تغییر نوع بارش، گرم ‌شدن زمین، افزایش تبخیر، تراز منفی آب های زیر‌زمینی و نیز بحرانی‌شدن 290 دشت کشور، میزان سرانه روز به روز کاهش می‌یابد.

 از طرف دیگر، با فرض دانستن این‌ که نرخ رشد جمعیت در سال‌ های آتی برابر وضع موجود باشد، میزان جمعیت ایران در سال 1395 به 86 میلیون نفر خواهد رسید که این افزایش جمعیت، خود میزان نیاز آبی را در بخش‌های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی و محیط زیست افزایش می‌دهد؛ به‌طوری‌ که میزان نیاز آبی در سال 1400 برابر 122 میلیارد متر مکعب خواهد بود.

واقعیت آن است که تأمین این نیاز آبی با توجه به شرایط موجود غیر ممکن خواهد بود و برای تأمین آن با توجه به قابلیت های موجود، نیاز جدی به سرمایه‌گذاری در بخش تأمین، انتقال،‌افزایش راندمان آب در همه بخش‌های مصرفی و همکاری عمومی مردم وجود دارد.

بر اساس آن چه ذکر شد، بدیهی است مسأله آب و منابع آبی در کشوری هم چون ایران که در منطقه ای کم آب واقع شده، چنان مهم و استراتژیک است که ضرورت توجه بسیار جدی و راهبردی را دوچندان ساخته است. به همین دلیل، در این شماره، گزارش ویژه ای را در خصوص بررسی وضعیت منابع آبی کشور در پنج سال آینده ارائه کرده ایم.

برای مطالعه متن کامل مقاله کلیک کنید.

 ماهنامه نامه آینده‌پژوهی، شماره 36، شهریور 1395

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.